ĐÔNG Y GIA TRUYỀN VIỆT NAM

Hội Đông Y Gia Truyền Việt Nam hoạt động theo phương châm: 

Đem đến cho người bệnh sức khỏe tự nhiên nhất

Với kinh nghiệm chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt bàn chân trong nhiều năm, thầy Nguyễn Thanh Nhân đã chữa được rất nhiều ca điếc, chậm nói,…